<div align="center"> <h1>Koło Naukowe Na Styku</h1> <h3>Strona Koła Naukowego Badaczy Kultur &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Na Styku&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;</h3> <p>Na Styku, Koło Naukowe, Uniwersytet Gdański</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.nastyku.blogspot.com" rel="nofollow">www.nastyku.blogspot.com</a></p> </div>